Vergunningsvrij project Veldweg 43

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
ter informatie
Locatie (postcode)
  • 8051NM 43
Publicatiedatum
07-10-2020
Kaart behorende bij: Vergunningsvrij project Veldweg 43

-

Beschrijving

•    Veldweg 43: activiteit werk of werkzaamheden uitvoeren, voor het kappen van een boom, verzonden 29 september 2020.

Procedure

Tegen een besluit vergunningsvrij project kunt u een bezwaarschrift indienen.

Bezwaarschrift indienen

Wanneer u door een besluit rechtstreeks in uw belang wordt getroffen kunt u hiertegen bezwaar maken bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Dit kan binnen zes weken nadat het besluit aan de aanvrager is verzonden. Een bezwaar schorst de werking van het besluit niet, tenzij het bezwaar is gericht tegen een omgevingsvergunning voor kappen of sloop. Bij spoed kunt u de Rechtbank Gelderland verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Hiervoor betaalt u griffierecht.