Verleende ontheffing herinrichting van de Burg Bijleveldsingel, Vechtstraat, Hessenweg en aansluitende wegen

Type bekendmaking
apv vergunning
Status
verleend
Locatie (postcodes)
  • 8051
  • 8052
Publicatiedatum
07-10-2020
Kaart behorende bij: Verleende ontheffing herinrichting van de Burg Bijleveldsingel, Vechtstraat, Hessenweg en aansluitende wegen

-

Beschrijving

•    Het veroorzaken van geluid tijdens de herinrichting van de Burg Bijleveldsingel, Vechtstraat, Hessenweg en aansluitende wegen op 15 en 16 oktober 2020 van 19.00 uur tot 06.00 uur aan Schagen Infra BV, verzonden 2 oktober 2020.

Procedure

Tegen een APV-vergunning kunt u een bezwaarschrift indienen.

Bezwaarschrift indienen

Wanneer u door een besluit rechtstreeks in uw belang wordt getroffen kunt u hiertegen bezwaar maken bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Dit kan binnen zes weken nadat het besluit aan de aanvrager is verzonden. Een bezwaar schorst de werking van het besluit niet, tenzij het bezwaar is gericht tegen een omgevingsvergunning voor kappen of sloop. Bij spoed kunt u de Rechtbank Gelderland verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Hiervoor betaalt u griffierecht.