Vergunningsvrij project Beekstraat 15

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
ter informatie
Locatie (postcode)
  • 8051NA 15
Publicatiedatum
12-10-2020
Kaart behorende bij: Vergunningsvrij project Beekstraat 15

-

Beschrijving

•    Beekstraat 15: activiteit bouw, voor het plaatsen van een buitenunit voor een airco, verzonden 2 oktober 2020.

Procedure

Tegen een besluit vergunningsvrij project kunt u een bezwaarschrift indienen.

Bezwaarschrift indienen

Wanneer u door een besluit rechtstreeks in uw belang wordt getroffen kunt u hiertegen bezwaar maken bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Dit kan binnen zes weken nadat het besluit aan de aanvrager is verzonden. Een bezwaar schorst de werking van het besluit niet, tenzij het bezwaar is gericht tegen een omgevingsvergunning voor kappen of sloop. Bij spoed kunt u de Rechtbank Gelderland verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Hiervoor betaalt u griffierecht.