Verleende omgevingsvergunning Oude Kerkweg 3

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 8051KW 3
Publicatiedatum
27-10-2020
Kaart behorende bij: Verleende omgevingsvergunning Oude Kerkweg 3

Verleende vergunning

Beschrijving

•    Oude Kerkweg 3:, activiteit bouw en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening, voor het plaatsen van een carport, verzonden 22 oktober 2020.

Procedure

Tegen een verleende vergunning kunt u een bezwaarschrift indienen.

Bezwaarschrift indienen

Wanneer u door een besluit rechtstreeks in uw belang wordt getroffen kunt u hiertegen bezwaar maken bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Dit kan binnen zes weken nadat het besluit aan de aanvrager is verzonden. Een bezwaar schorst de werking van het besluit niet, tenzij het bezwaar is gericht tegen een omgevingsvergunning voor kappen of sloop. Bij spoed kunt u de Rechtbank Gelderland verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Hiervoor betaalt u griffierecht.