Overeenkomst voor bestemmingsplan “Hilsdijk 21, Hattem”

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
ter informatie
Locatie (postcode)
  • 8051KB 21
Publicatiedatum
04-11-2020
Kaart behorende bij: Overeenkomst voor bestemmingsplan “Hilsdijk 21, Hattem”

Anterieure overeenkomst voor bestemmingsplan

Beschrijving

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hattem maakt, overeenkomstig artikel 6.24 lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro), bekend dat zij voor het bestemmingsplan “Hilsdijk 21, Hattem” een anterieure overeenkomst ex artikel 6.24 lid 1 Wro heeft afgesloten. 

Doel van de overeenkomst
In deze overeenkomst zijn onder andere afspraken gemaakt over het kostenverhaal en het realiseren van 3 extra parkeerplaatsen aan De Meenthe om tegemoet te komen aan het vervallen van langsparkeerplaatsen aan De Meenthe.
 
Inzagetermijn
Een zakelijke beschrijving van de inhoud van de overeenkomst ligt vanaf donderdag 5 november 2020 gedurende zes weken op afspraak ter inzage in het stadhuis (tot en met woensdag 16 december 2020). U kunt een afspraak maken via www.hattem.nl/afspraak of telefonisch via (038) 443 16 16. 
 

Procedure

Tegen de anterieure overeenkomst kunnen geen zienswijzen of bezwaren worden ingediend.