Verleende omgevingsvergunning Hilsdijk 37

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 8051KC 37
Publicatiedatum
04-11-2020
Kaart behorende bij: Verleende omgevingsvergunning Hilsdijk 37

Verleende vergunning

Beschrijving

•    Hilsdijk 37: activiteit bouw en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening, voor de bouw van een twee-onder-een-kap woning, verzonden 27 oktober 2020.

Procedure

Tegen een verleende vergunning kunt u een bezwaarschrift indienen.

Bezwaarschrift indienen

Wanneer u door een besluit rechtstreeks in uw belang wordt getroffen kunt u hiertegen bezwaar maken bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Dit kan binnen zes weken nadat het besluit aan de aanvrager is verzonden. Een bezwaar schorst de werking van het besluit niet, tenzij het bezwaar is gericht tegen een omgevingsvergunning voor kappen of sloop. Bij spoed kunt u de Rechtbank Gelderland verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Hiervoor betaalt u griffierecht.