Verleende omgevingsvergunning Oude Kerkweg 32 (rectificatie)

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 8051KX 32
Publicatiedatum
04-11-2020
Kaart behorende bij: Verleende omgevingsvergunning Oude Kerkweg 32 (rectificatie)

Verleende vergunning

Beschrijving

In de rubriek “verleende vergunningen” van week 44 is per abuis een verleende vergunning vermeld voor Oude Kerkweg 3. De vergunning voor de activiteit bouwen en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening voor het plaatsen van een carport is verleend voor Oude Kerkweg 32. 

Procedure

Tegen een verleende vergunning kunt u een bezwaarschrift indienen.

Bezwaarschrift indienen

Wanneer u door een besluit rechtstreeks in uw belang wordt getroffen kunt u hiertegen bezwaar maken bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Dit kan binnen zes weken nadat het besluit aan de aanvrager is verzonden. Een bezwaar schorst de werking van het besluit niet, tenzij het bezwaar is gericht tegen een omgevingsvergunning voor kappen of sloop. Bij spoed kunt u de Rechtbank Gelderland verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Hiervoor betaalt u griffierecht.