Verleende omgevingsvergunning Apeldoornseweg 30A

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 8051AD 30 A
Publicatiedatum
11-11-2020
Kaart behorende bij: Verleende omgevingsvergunning Apeldoornseweg 30A

Verleende vergunning

Beschrijving

•    Apeldoornseweg 30A: activiteit bouw en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening, voor wijzigingen aan de nieuw te bouwen woning en een tijdelijke woonunit, verzonden 5 november 2020.

Procedure

Tegen een verleende vergunning kunt u een bezwaarschrift indienen.

Bezwaarschrift indienen

Wanneer u door een besluit rechtstreeks in uw belang wordt getroffen kunt u hiertegen bezwaar maken bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Dit kan binnen zes weken nadat het besluit aan de aanvrager is verzonden. Een bezwaar schorst de werking van het besluit niet, tenzij het bezwaar is gericht tegen een omgevingsvergunning voor kappen of sloop. Bij spoed kunt u de Rechtbank Gelderland verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Hiervoor betaalt u griffierecht.