Verleende omgevingsvergunning Eikenlaan 9

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 8051BD 9
Publicatiedatum
16-11-2020
Kaart behorende bij: Verleende omgevingsvergunning Eikenlaan 9

Verleende vergunning

Beschrijving

•    Eikenlaan 9: activiteit bouw, voor het wijzigen van kozijnen, verzonden 10 november 2020.

Procedure

Tegen een verleende vergunning kunt u een bezwaarschrift indienen.

Bezwaarschrift indienen

Wanneer u door een besluit rechtstreeks in uw belang wordt getroffen kunt u hiertegen bezwaar maken bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Dit kan binnen zes weken nadat het besluit aan de aanvrager is verzonden. Een bezwaar schorst de werking van het besluit niet, tenzij het bezwaar is gericht tegen een omgevingsvergunning voor kappen of sloop. Bij spoed kunt u de Rechtbank Gelderland verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Hiervoor betaalt u griffierecht.