Verleende omgevingsvergunning Dorpsweg 2 – Kleine Gracht 32

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcodes)
  • 8051XV 2
  • 8051VK 32
Publicatiedatum
26-01-2021
Kaart behorende bij: Verleende omgevingsvergunning Dorpsweg 2 – Kleine Gracht 32

Verleende vergunning

Beschrijving

•    Dorpsweg 2 – Kleine Gracht 32: activiteit bouw, voor het realiseren van 12 appartementen, verzonden 15 januari 2021.

Procedure

Tegen een verleende vergunning kunt u een bezwaarschrift indienen.

Bezwaarschrift indienen

Wanneer u door een besluit rechtstreeks in uw belang wordt getroffen kunt u hiertegen bezwaar maken bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Dit kan binnen zes weken nadat het besluit aan de aanvrager is verzonden. Een bezwaar schorst de werking van het besluit niet, tenzij het bezwaar is gericht tegen een omgevingsvergunning voor kappen of sloop. Bij spoed kunt u de Rechtbank Gelderland verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Hiervoor betaalt u griffierecht.