Verleende omgevingsvergunning Leliestraat 22

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 8051CZ 22
Publicatiedatum
26-01-2021
Kaart behorende bij: Verleende omgevingsvergunning Leliestraat 22

Verleende vergunning

Beschrijving

•    Leliestraat 22: activiteit bouw en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening, voor het vervangen en vergroten van de dakkapel aan de voorzijde en het plaatsen van een dakkapel aan de achterzijde van de woning, verzonden 15 januari 2021.

Procedure

Tegen een verleende vergunning kunt u een bezwaarschrift indienen.

Bezwaarschrift indienen

Wanneer u door een besluit rechtstreeks in uw belang wordt getroffen kunt u hiertegen bezwaar maken bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Dit kan binnen zes weken nadat het besluit aan de aanvrager is verzonden. Een bezwaar schorst de werking van het besluit niet, tenzij het bezwaar is gericht tegen een omgevingsvergunning voor kappen of sloop. Bij spoed kunt u de Rechtbank Gelderland verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Hiervoor betaalt u griffierecht.