Verleende omgevingsvergunning Nieuweweg 53

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 8051EB 53
Publicatiedatum
08-12-2020
Kaart behorende bij: Verleende omgevingsvergunning Nieuweweg 53

Verleende vergunning

Beschrijving

•    Nieuweweg 53: activiteit bouw, voor het verbouwen van de woning, verzonden 1 december 2020.

Procedure

Tegen een verleende vergunning kunt u een bezwaarschrift indienen.

Bezwaarschrift indienen

Wanneer u door een besluit rechtstreeks in uw belang wordt getroffen kunt u hiertegen bezwaar maken bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Dit kan binnen zes weken nadat het besluit aan de aanvrager is verzonden. Een bezwaar schorst de werking van het besluit niet, tenzij het bezwaar is gericht tegen een omgevingsvergunning voor kappen of sloop. Bij spoed kunt u de Rechtbank Gelderland verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Hiervoor betaalt u griffierecht.