Omgevingsvergunning, opschorten beslistermijn Hoopjesweg 36

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 8051DC 36
Publicatiedatum
17-12-2020
Kaart behorende bij: Omgevingsvergunning, opschorten beslistermijn Hoopjesweg 36

Opschorten beslistermijn

Beschrijving

•    Hoopjesweg 36: op verzoek van de aanvrager is de beslistermijn opgeschort met 12 weken voor de aanvraag met de activiteit bouw, voor het realiseren van een aanbouw, verzonden 7 december 2020.

Procedure

Tegen het opschorten van een beslistermijn kunt u geen bezwaarschrift indienen.