Overeenkomst ‘Achterstraat 17, Hattem’

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
ter informatie
Locatie (postcodes)
  • 8051
  • 8052
Publicatiedatum
17-12-2020
Kaart behorende bij: Overeenkomst ‘Achterstraat 17, Hattem’

-

Beschrijving

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hattem maakt, overeenkomstig artikel 6.24 lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro), bekend dat zij voor de “Omgevingsvergunning Achterstraat 17, Hattem” een anterieure overeenkomst ex artikel 6.24 lid 1 Wro heeft afgesloten.

Doel van de overeenkomst

In deze overeenkomst zijn onder andere afspraken gemaakt over het kostenverhaal en een bijdrage aan de middelen van de gemeente ten behoeve van parkeerruimte om te voldoen aan de parkeernormen.

Inzagetermijn

Een zakelijke beschrijving van de inhoud van de overeenkomst ligt vanaf donderdag 17 december 2020 gedurende zes weken op afspraak ter inzage in het stadhuis (tot en met woensdag 27 januari 2021). U kunt een afspraak maken via www.hattem.nl/afspraak of (038) 443 16 16.

Tegen de anterieure overeenkomst kunnen geen zienswijzen of bezwaren worden ingediend.

Procedure

-