Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning Dorpsweg 2 – Kleine Gracht 32

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
ter informatie
Locatie (postcodes)
  • 8052
  • 8051
Publicatiedatum
21-12-2020
Kaart behorende bij: Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning Dorpsweg 2 – Kleine Gracht 32

-

Beschrijving

•    Dorpsweg 2 – Kleine Gracht 32: het college heeft de beslistermijn met zes weken verlengd voor de aanvraag met de activiteit bouw, voor het realiseren van 12 appartementen, verzonden 17 december 2020.

Procedure

Tegen een aangevraagde vergunning kunt u geen bezwaarschrift indienen.