Beleidsregels Wmo 2021 gemeente Hattem

Type bekendmaking
verordeningen en reglementen
Status
ter informatie
Locatie (postcodes)
  • 8052
  • 8051
Publicatiedatum
30-12-2020
Kaart behorende bij: Beleidsregels Wmo 2021 gemeente Hattem

-

Beschrijving

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hattem heeft op 8 december 2020 de Beleidsregels Wmo 2021 vastgesteld en tegelijkertijd de Beleidsregels Wmo 2020 ingetrokken.

In de Beleidsregels Wmo gemeente Hattem staat beschreven welke nadere regels er gelden voor het verstrekken van de Wmo-maatwerkvoorzieningen en tegemoetkomingen. Daarnaast staat in de beleidsregels Wmo het proces van de aanvraag tot aan de beschikking beschreven.

Het beleid treedt in werking op 1 januari 2021 en is in te zien via www.officielebekendmakingen.nl

Procedure

-