Geweigerde vergunning Hezenbergerweg 57

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
ter informatie
Locatie (postcode)
  • 8051CE 57
Publicatiedatum
30-12-2020
Kaart behorende bij: Geweigerde vergunning Hezenbergerweg 57

Geweigerde vergunning

Beschrijving

•    Hezenbergerweg 57: activiteit bouw, voor het plaatsen van dakkapel, verzonden 17 december 2020.

Procedure

Tegen een geweigerde vergunning kunt u een bezwaarschrift indienen.

Bezwaarschrift indienen

Wanneer u door een besluit rechtstreeks in uw belang wordt getroffen kunt u hiertegen bezwaar maken bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Dit kan binnen zes weken nadat het besluit aan de aanvrager is verzonden. Een bezwaar schorst de werking van het besluit niet, tenzij het bezwaar is gericht tegen een omgevingsvergunning voor kappen of sloop. Bij spoed kunt u de Rechtbank Gelderland verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Hiervoor betaalt u griffierecht.