Huisvestingsverordening gemeente Hattem 2021

Type bekendmaking
verordeningen en reglementen
Status
ter informatie
Locatie (postcodes)
  • 8051
  • 8052
Publicatiedatum
30-12-2020
Kaart behorende bij: Huisvestingsverordening gemeente Hattem 2021

-

Beschrijving

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de gemeenteraad op 14 december 2020 de Huisvestingsverordening gemeente Hattem 2021 heeft vastgesteld. Deze verordening is in samenwerking met de gemeenten Epe en Heerde opgesteld.

De huisvestingsverordening biedt het kader voor de woonruimteverdeling in de gemeente Hattem. De verordening is alleen van toepassing op de verhuur van huurwoningen met een huur tot de huurtoeslaggrens (€ 752,33 per 1 januari 2021). De verordening bevat o.a. de regels voor inschrijving als woningzoekende en een urgentieregeling. Bij de verordening zijn ook een toelichting op de verordening, nadere regels urgentie en het reglement urgentiecommissie woonruimteverdeling bijgevoegd.

De verordening treedt in werking op 1 januari 2021 en is in te zien via www.officielebekendmakingen.nl

Procedure

-