Verleende omgevingsvergunning Adelaarshoek 10A

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 8051GR 10 A
Publicatiedatum
30-12-2020
Kaart behorende bij: Verleende omgevingsvergunning Adelaarshoek 10A

Verleende vergunning

Beschrijving

•    Adelaarshoek 10A: activiteit bouw en handelingen met gevolgen voor beschermde monumenten, voor het vervangen en verplaatsen van een schoorsteen, verzonden 18 december 2020.

Procedure

Tegen een verleende vergunning kunt u een bezwaarschrift indienen.

Bezwaarschrift indienen

Wanneer u door een besluit rechtstreeks in uw belang wordt getroffen kunt u hiertegen bezwaar maken bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Dit kan binnen zes weken nadat het besluit aan de aanvrager is verzonden. Een bezwaar schorst de werking van het besluit niet, tenzij het bezwaar is gericht tegen een omgevingsvergunning voor kappen of sloop. Bij spoed kunt u de Rechtbank Gelderland verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Hiervoor betaalt u griffierecht.