Verleende vergunning Drank- en Horecawet aan Bowling Hattem

Type bekendmaking
apv vergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 8051AA 1 C
Publicatiedatum
30-12-2020
Kaart behorende bij: Verleende vergunning Drank- en Horecawet aan Bowling Hattem

Verleende vergunning

Beschrijving

De burgemeester van Hattem heeft op 21 december 2020 een Drank- en Horecavergunning verleend voor het uitoefenen van een horecabedrijf (art. 3 Drank- en Horecawet) aan Bowling Hattem, Apeldoornseweg 1C.

Procedure

Tegen een APV-vergunning kunt u een bezwaarschrift indienen.

Bezwaarschrift indienen

Wanneer u door een besluit rechtstreeks in uw belang wordt getroffen kunt u hiertegen bezwaar maken bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Dit kan binnen zes weken nadat het besluit aan de aanvrager is verzonden. Een bezwaar schorst de werking van het besluit niet, tenzij het bezwaar is gericht tegen een omgevingsvergunning voor kappen of sloop. Bij spoed kunt u de Rechtbank Gelderland verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Hiervoor betaalt u griffierecht.