Overeenkomst “Koeweg 11-13, Hattem”

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
ter informatie
Locatie (postcodes)
  • 8051PM 11
  • 8051PM 13
Publicatiedatum
16-02-2021
Kaart behorende bij: Overeenkomst “Koeweg 11-13, Hattem”

-

Beschrijving

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hattem maakt, overeenkomstig artikel 6.24 lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro), bekend dat voor het bestemmingsplan “Koeweg 11-13, Hattem” een anterieure overeenkomst ex artikel 6.24 lid 1 Wro is afgesloten.

Doel van de overeenkomst

In deze overeenkomst zijn onder andere afspraken gemaakt over het kostenverhaal.

Inzagetermijn

Een zakelijke beschrijving van de inhoud van de overeenkomst ligt vanaf donderdag 18 februari 2021 gedurende zes weken op afspraak ter inzage in het stadhuis (tot en met woensdag 31 maart 2021). U kunt een afspraak maken via www.hattem.nl/afspraak of telefonisch via (038) 443 16 16.

Tegen de anterieure overeenkomst kunnen geen zienswijzen of bezwaren worden ingediend.

Procedure

-