Verleende omgevingsvergunning Kleine Gracht 13

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 8051VK 13
Publicatiedatum
16-02-2021
Kaart behorende bij: Verleende omgevingsvergunning Kleine Gracht 13

Verleende vergunning

Beschrijving

•    Kleine Gracht 13: activiteit bouw, voor het aanpassen van een tuinhuis en het aanbrengen van twee kozijnen, verzonden 11 februari 2021.

Procedure

Tegen een verleende vergunning kunt u een bezwaarschrift indienen.

Bezwaarschrift indienen

Wanneer u door een besluit rechtstreeks in uw belang wordt getroffen kunt u hiertegen bezwaar maken bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Dit kan binnen zes weken nadat het besluit aan de aanvrager is verzonden. Een bezwaar schorst de werking van het besluit niet, tenzij het bezwaar is gericht tegen een omgevingsvergunning voor kappen of sloop. Bij spoed kunt u de Rechtbank Gelderland verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Hiervoor betaalt u griffierecht.