Verleende omgevingsvergunning Wismar 1

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 8052CD 1
Publicatiedatum
16-02-2021
Kaart behorende bij: Verleende omgevingsvergunning Wismar 1

Verleende vergunning

Beschrijving

•    Wismar 1: activiteit bouw, voor het plaatsen van een kozijn in de zijgevel van een woning, verzonden 8 februari 2021.

Procedure

Tegen een verleende vergunning kunt u een bezwaarschrift indienen.

Bezwaarschrift indienen

Wanneer u door een besluit rechtstreeks in uw belang wordt getroffen kunt u hiertegen bezwaar maken bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Dit kan binnen zes weken nadat het besluit aan de aanvrager is verzonden. Een bezwaar schorst de werking van het besluit niet, tenzij het bezwaar is gericht tegen een omgevingsvergunning voor kappen of sloop. Bij spoed kunt u de Rechtbank Gelderland verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Hiervoor betaalt u griffierecht.