Verleende omgevingsvergunning Binnenstad

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcodes)
  • 8052
  • 8051
Publicatiedatum
24-02-2021
Kaart behorende bij: Verleende omgevingsvergunning Binnenstad

Verleende vergunning

Beschrijving

  • Binnenstad: Kerkstraat en Kruisstraat (Deelgebied A): activiteit werk of werkzaamheden uitvoeren voor het uitvoeren van onderhoud aan de riolering, afkoppeling van hemelwaterafvoer en herstraten van openbare ruimte, verzonden 11 februari 2021.
  • Binnenstad: activiteit werk of werkzaamheden uitvoeren voor het kappen van 5 bomen, verzonden 15 februari 2021.
  • Binnenstad: Zuidwal, Dorpsweg vanuit binnenstad tot aan Kleine Gracht, 3e Walsteeg, Burchtstraat, Koestraat, Slot, Tinneplein, Adelaarshoek, Korte Kerkstraat (Deelgebied C): activiteit werk of werkzaamheden uitvoeren voor het uitvoeren van onderhoud aan de riolering, afkoppeling van hemelwaterafvoer en herstraten van openbare ruimte, verzonden 16 februari 2021.

Procedure

Tegen een verleende vergunning kunt u een bezwaarschrift indienen.

Bezwaarschrift indienen

Wanneer u door een besluit rechtstreeks in uw belang wordt getroffen kunt u hiertegen bezwaar maken bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Dit kan binnen zes weken nadat het besluit aan de aanvrager is verzonden. Een bezwaar schorst de werking van het besluit niet, tenzij het bezwaar is gericht tegen een omgevingsvergunning voor kappen of sloop. Bij spoed kunt u de Rechtbank Gelderland verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Hiervoor betaalt u griffierecht.