Verleende omgevingsvergunning Zuiderzeestraatweg 16

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 8051SM 16
Publicatiedatum
24-02-2021
Kaart behorende bij: Verleende omgevingsvergunning Zuiderzeestraatweg 16

Verleende vergunning

Beschrijving

•    Zuiderzeestraatweg 16: activiteit bouw, handelingen met gevolgen voor beschermde monumenten en handelingen in strijd met regels ruimtelijke ordening voor het realiseren van een kantoor en woning, verzonden 16 februari 2021.

Procedure

Tegen een verleende vergunning kunt u een bezwaarschrift indienen.

Bezwaarschrift indienen

Wanneer u door een besluit rechtstreeks in uw belang wordt getroffen kunt u hiertegen bezwaar maken bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Dit kan binnen zes weken nadat het besluit aan de aanvrager is verzonden. Een bezwaar schorst de werking van het besluit niet, tenzij het bezwaar is gericht tegen een omgevingsvergunning voor kappen of sloop. Bij spoed kunt u de Rechtbank Gelderland verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Hiervoor betaalt u griffierecht.