Verleende omgevingsvergunning Konijnenbergerweg 2c

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 8051CC 2 C
Publicatiedatum
01-03-2021
Kaart behorende bij: Verleende omgevingsvergunning Konijnenbergerweg 2c

Verleende vergunning

Beschrijving

•    Konijnenbergerweg 2c, activiteit bouw en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening voor het tijdelijk plaatsen van een tent, verzonden 22 februari 2021.

Procedure

Tegen een verleende vergunning kunt u een bezwaarschrift indienen.

Bezwaarschrift indienen

Wanneer u door een besluit rechtstreeks in uw belang wordt getroffen kunt u hiertegen bezwaar maken bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Dit kan binnen zes weken nadat het besluit aan de aanvrager is verzonden. Een bezwaar schorst de werking van het besluit niet, tenzij het bezwaar is gericht tegen een omgevingsvergunning voor kappen of sloop. Bij spoed kunt u de Rechtbank Gelderland verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Hiervoor betaalt u griffierecht.