Hattem in ontwikkeling

 • Assenrade

  Assenrade is de nieuwste uitbreidingswijk van Hattem. De wijk ligt aan de noordkant van Hattem. Er worden 278 woningen in verschillende woningtypen en prijsklassen gebouwd.

 • Bedrijvenpark H2O

  Het Veen en Netelhorst zijn de twee bestaande bedrijventerreinen van Hattem. Daarnaast wordt er momenteel gewerkt aan de realisatie van bedrijvenpark H2O.

 • Binnenstad

  Een aantrekkelijke en toegankelijk binnenstad, daar werken we samen met onze inwoners aan. Zo nemen we bijvoorbeeld maatregelen om de verlichting energiezuinig te maken, wateroverlast te voorkomen en de binnenstad groener te maken. De komende periode worden de toegankelijkheid en het leidingnet van de binnenstad aangepakt.

 • Hoenwaard 2030

  De Hoenwaard is van grote cultuurhistorische waarde en kent een bijzondere historie. Het is een robuuste ecologische schakel van de Veluwe naar de IJssel en een unieke plek langs de Sallandse IJssel. Dit karakteristieke landschap en de geschiedenis ervan zijn het waard om te behouden en te versterken.

 • Inrichting Burg Bijleveldsingel, Vechtstraat en Hessenweg

  Gemeente Hattem gaat de Burg Bijleveldsingel, de Vechtstraat en de Hessenweg opnieuw inrichten.

 • Woonwijk 't Veen

  Er is in Hattem behoefte aan woningen. Hattem staat niet voor niets in de top 10 van beste woongemeenten in Nederland van Elsevier. En werd recent uitgeroepen tot aantrekkelijkste woongemeente van Gelderland. ’t Veen is een prachtige locatie om nieuwe woningen te bouwen dicht bij de binnenstad, dicht bij de IJssel en uiterwaarden en goed bereikbaar.

 • Woonzorglocatie Geldersedijk

  Het voormalig ijsbaanterrein is een prachtig gebied met de historische stad op de achtergrond. De wens van de gemeente is dat hier een woonzorgzone ontstaat met woningen die aansluiten bij de (zorg)behoeften van de oudere Hattemer van straks.