Hattem in ontwikkeling

 • Ontwikkeling Woonzorgzone Geldersedijk

  Het voormalig ijsbaanterrein is een prachtig gebied met de historische stad op de achtergrond. De wens van de gemeente is dat hier een woonzorgzone ontstaat met woningen die aansluiten bij de (zorg)behoeften van de oudere Hattemer van straks.

 • Vernieuwing De Bongerd

  Hattem is een geweldige stad. Het is hier mooi wonen. Ook voor ouderen is het belangrijk om in hun stad te kunnen blijven wonen. Om nu en in de toekomst de juiste kwaliteit van wonen en zorg te kunnen bieden, is De Bongerd dringend toe aan vernieuwing.

 • ’t Veen verandert

  De bouw op ’t Veen is in volle gang. Er is op ’t Veen zeker plek voor ruim 550 woningen. Voor starters, stellen, gezinnen en ouderen. Zowel huur- als koopwoningen. Een blauwdruk voor de toekomstige inrichting is er niet, de uiteindelijke invulling is afhankelijk van de ontwikkeling van deelgebieden.

 • Rotonde adopteren

  De gemeente Hattem biedt Hattemse ondernemers de mogelijkheid om een rotonde te adopteren en in te richten. Het bedrijf Donker Groen is hier het eerste voorbeeld van. Zij hebben de rotonde op de Zuiderzeestraatweg aangepakt. Dit is een prachtige plek geworden en we zijn dan ook erg trots op deze mooie entree.

 • Reconstructie Dorpsweg/Eijerdijk

  Gemeente Hattem wil de verkeersveiligheid op de Dorpsweg en Eijerdijk verbeteren. Dit is in het Gemeentelijk verkeers- en vervoersplan (GVVP) vastgesteld. Beide wegen zijn toe aan onderhoud en we combineren dit met het opnieuw inrichten.

 • Integrale laadvisie 2022

  Aan de hand van de Integrale Laadvisie gaat gemeente Hattem meer laadpalen realiseren.

 • Een toegankelijke stad

  Gemeente Hattem doet onderzoek naar de toegankelijkheid van de stad. Daarnaast werken wij aan het realiseren van een openbare toiletgelegenheid in de binnenstad.

 • De Bleek

  De Bleek, voor veel bezoekers de eerste kennismaking met de stad Hattem. We willen dit graag een aantrekkelijke eerste kennismaking laten zijn. Van de Bleek maken we een plek waar je de auto veilig neer kan zetten en waar het ook fijn is om te zijn.

 • Hoenwaard 2030

  De Hoenwaard is van grote cultuurhistorische waarde en kent een bijzondere historie. Het is een robuuste ecologische schakel van de Veluwe naar de IJssel en een unieke plek langs de Sallandse IJssel. Dit karakteristieke landschap en de geschiedenis ervan zijn het waard om te behouden en te versterken.

 • Herinrichting Binnenstad 2e fase

  Een aantrekkelijke en toegankelijk binnenstad, daar werken we samen met onze inwoners aan. Zo nemen we bijvoorbeeld maatregelen om de verlichting energiezuinig te maken, wateroverlast te voorkomen en de binnenstad groener te maken. De komende periode worden de toegankelijkheid en het leidingnet van de binnenstad aangepakt.

 • Bedrijvenpark H2O

  Het Veen en Netelhorst zijn de twee bestaande bedrijventerreinen van Hattem. Daarnaast wordt er momenteel gewerkt aan de realisatie van bedrijvenpark H2O.