Binnenstad

Een aantrekkelijke en toegankelijk binnenstad, daar werken we samen met onze inwoners aan. Zo nemen we bijvoorbeeld maatregelen om de verlichting energiezuinig te maken, wateroverlast te voorkomen en de binnenstad groener te maken. De komende periode worden de toegankelijkheid en het leidingnet van de binnenstad aangepakt.

Aan de slag in fase twee

Dit project betreft de herinrichting van de openbare ruimte van de binnenstad. Uitzondering hierop zijn de delen van de binnenstad die in fase 1 zijn afgerond zoals de Markt, Kerkplein en het gebied rond de molen. Belangrijke onderwerpen in fase twee zijn het afkoppelen van het hemelwater, het vervangen van straatmeubilair en het ‘vergroenen’ van de binnenstad. Het project speelt zich af ónder en óp de stadsvloer. Hiermee zorgen we voor een aantrekkelijke, toekomstbestendige en toegankelijke openbare ruimte van de historische binnenstad voor bewoners, ondernemers en bezoekers. Thema’s als verkeer, parkeren, klimaatadaptatie en verlichting nemen wij mee in de plannen. De tweede fase staat gepland in de jaren 2020 (planvorming), 2021 en 2022 (uitvoering).

Hebt u een vraag of idee hierover? Neem dan contact op met Jurian Lier, projectleider binnenstad. Dit doet u door een email te sturen naar gemeente@hattem.nl. Of u kunt de heer Henk Bos, omgevingsmanager NTP benaderen via h.bos@ntp.nl.

Bijpraatsessies voorlopig ontwerp binnenstad

Op 8 en 9 december 2020 kwamen in verschillende tijdsvakken ongeveer 50 geïnteresseerden naar het projectkantoor aan de Ridderstraat. In persoonlijke gesprekken is een toelichting gegeven op het voorlopig ontwerp voor de Hattemse Binnenstad. In de gesprekken is antwoord gegeven door het bouwteam (NTP, OKRA, gemeente Hattem) op de vragen van bewoners, ondernemers en andere belangstellenden. Daarnaast zijn meerdere aandachtpunten en opmerkingen voor het definitief ontwerp en de uitvoering meegegeven aan het bouwteam.

Kon u niet aanwezig zijn of wilt u de tekeningen nogmaals bekijken? U vindt ze hieronder.

Presentatietekeningen voorlopig ontwerp binnenstad (pdf 5,4 Mb)

Belangrijke informatie

Klankbordgroep

Wij hechten veel waarde aan de inbreng van onze inwoners. Er is een belangrijke rol weggelegd voor de klankbordgroep in dit project. De afspraken en de rol van de klankbordgroep zijn beschreven.

Notulen klankbordgroep

..............................................................................................................................................................................................................................

Vervangen leidingnet

Op dit moment vervangen Vitens en Liander ongeveer 9 kilometer aan elektriciteitskabels en leidingen voor gas en drinkwater in de binnenstad. De firma Siers voert de werkzaamheden uit. Het project duurt tot tot begin 2021 en heeft als resultaat dat het leidingnet de komende decennia weer van uitstekende kwaliteit is.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de werkzaamheden en de planning? Kijk dan op www.onderhoudinhattem.nl.
Vanwege de coronamaatregelen is het Informatiepunt aan de Ridderstraat gesloten. Dat betekent ook dat de vaste inloop op donderdagmiddag niet doorgaat.