Binnenstad

Een aantrekkelijke en toegankelijk binnenstad, daar werken we samen met onze inwoners aan. Zo nemen we bijvoorbeeld maatregelen om de verlichting energiezuinig te maken, wateroverlast te voorkomen en de binnenstad groener te maken. De komende periode worden de toegankelijkheid en het leidingnet van de binnenstad aangepakt.

Fase twee gaat van start

Dit project gaat om de herinrichting van de openbare ruimte van de binnenstad. Een uitzondering hierop zijn de delen van de binnenstad die in fase 1 zijn afgerond, zoals de Markt, het Kerkplein en het gebied rond de molen. Belangrijke onderwerpen in fase twee zijn het afkoppelen van het hemelwater, het vervangen van straatmeubilair en het ‘vergroenen’ van de binnenstad. Het project speelt zich af onder en op de stadsvloer. Hiermee zorgen we voor een aantrekkelijke, toekomstbestendige en toegankelijke openbare ruimte van de historische binnenstad voor bewoners, ondernemers en bezoekers. Thema’s als verkeer, parkeren, klimaatadaptatie en verlichting nemen wij mee in de plannen. De tweede fase staat gepland in 2020 (planvorming), 2021 en 2022 (uitvoering). Hieronder ziet u het definitief ontwerp.

Ontwerp herinrichting binnenstad (pdf 5,8 Mb)

NTP start op maandag 29 maart met de werkzaamheden in de Kerkstraat (van Markt tot 3e Walsteeg). Op www.samenhattem.nl ziet u de planning voor Kerk- en Kruisstraat. Half april vullen wij de planning aan tot aan de bouwvak.

Geveltuinen in Hattem

Niets is zo gezellig als een historische binnenstad vol met bloemen en groen. Omdat de binnenstad van Hattem opnieuw wordt ingericht, is dit het moment om ook de gevels op te fleuren. Zo maken we de binnenstad samen nog beter bestand tegen klimaatveranderingen en nog aantrekkelijker voor inwoners, ondernemers en bezoekers. Doet u mee? De folder met allerlei tips kunt u gratis ophalen bij het Projectkantoor Binnenstad, Ridderstraat 10 in Hattem.

Belangrijke informatie

Klankbordgroep

Wij hechten veel waarde aan de inbreng van onze inwoners. Er is een belangrijke rol weggelegd voor de klankbordgroep in dit project. De afspraken en de rol van de klankbordgroep zijn beschreven.

Notulen klankbordgroep

..............................................................................................................................................................................................................................

Vervangen leidingnet

Op dit moment vervangen Vitens en Liander ongeveer 9 kilometer aan elektriciteitskabels en leidingen voor gas en drinkwater in de binnenstad. De firma Siers voert de werkzaamheden uit. Het project duurt minimaal tot aan de bouwvak van 2021. De werkzaamheden hebben als resultaat dat het leidingnet de komende decennia weer van uitstekende kwaliteit is.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de werkzaamheden en de planning? Kijk dan op www.onderhoudinhattem.nl.
Vanwege de coronamaatregelen is het Informatiepunt aan de Ridderstraat gesloten. Dat betekent ook dat de vaste inloop op donderdagmiddag niet doorgaat.