Binnenstad

Een aantrekkelijke en toegankelijk binnenstad, daar werken we samen met onze inwoners aan. Zo nemen we bijvoorbeeld maatregelen om de verlichting energiezuinig te maken, wateroverlast te voorkomen en de binnenstad groener te maken. De komende periode worden de toegankelijkheid en het leidingnet van de binnenstad aangepakt.

Fase twee van start

Dit project gaat om de herinrichting van de openbare ruimte van de binnenstad. Een uitzondering hierop zijn de delen van de binnenstad die in fase 1 zijn afgerond, zoals de Markt, het Kerkplein en het gebied rond de molen. Belangrijke onderwerpen in fase twee zijn het afkoppelen van het hemelwater, het vervangen van straatmeubilair en het ‘vergroenen’ van de binnenstad. Het project speelt zich af onder en op de stadsvloer. Hiermee zorgen we voor een aantrekkelijke, toekomstbestendige en toegankelijke openbare ruimte van de historische binnenstad voor bewoners, ondernemers en bezoekers. Thema’s als verkeer, parkeren, klimaatadaptatie en verlichting nemen wij mee in de plannen. De tweede fase staat gepland in 2020 (planvorming), 2021 en 2022 (uitvoering). Hieronder ziet u het definitief ontwerp.

Ontwerp herinrichting binnenstad (pdf 5,8 Mb)

Nu de Kerk- en Kruisstraat in de afrondende fase zitten, is de Zuidwal aan de beurt. Dit is de derde straat die NTP aanpakt. Deze werkzaamheden zijn 31 mei gestart. NTP start vanaf de kruising met de Kerkstraat. Hierdoor is er tijdelijk via de Zuidwal geen doorgaand verkeer mogelijk. Ook hier werkt de aannemer in fases. 

De eerste fase loopt tot en met Zuidwal 34. Hierdoor blijft de toegang tot de woningen met de huisnummers 32 tot en met 16 en de ondernemers zoals Wessels Electrotechniek in de zijstraat open. Hierna volgen de werkzaamheden volgens bijgevoegde planning. 

Wat gaat er gebeuren?

Op de binnenterreinen komt ook een regenwaterriool en wordt het volledige terrein opnieuw gestraat. De bereikbaarheid van bedrijven en woningen in de 'zijstraten' wordt in overleg zo veel mogelijk gehandhaafd. Om de ontsluiting van de Zuidwal te kunnen garanderen verplaatst de woensdagmarkt zich tijdelijk meer richting de Stadslaan. Hierdoor kan verkeer van/naar het centrum (Koestraat/parkeergarage) op de woensdag via de Grote Gracht rijden.

Kruising Kerkstraat-Zuidwal-Dorpsweg

Om het regenwaterriool vanuit de Kerkstraat ‘aan te sluiten’ op het water van de gracht moeten we nog een leiding door het kruispunt leggen. Dit zal plaatsvinden vanaf maandag 14 juni 2021. Hierdoor is er ongeveer twee weken ernstige hinder op dit kruispunt. Na het leggen van de leidingen zal het kruispunt tijdelijk worden ‘dicht geblokt’ (stenen twee aan twee in blokverband). De definitieve inrichting/verharding van de kruising wordt later uitgevoerd.

Omleidingsroute

Om deze werkzaamheden snel en veilig uit te kunnen voeren is een omleidingsroute ingesteld. Al het verkeer gaat via Dorpsweg/Eijerdijk naar de Verlengde Parklaan. Het verkeer wordt op woensdagmiddag via de Grote Gracht geleid.

Werkzaamheden Zuidwal - omleiding (vracht)autoverkeer marktdag
Werkzaamheden Zuidwal - omleiding (vracht)autoverkeer

Geveltuinen in Hattem

Niets is zo gezellig als een historische binnenstad vol met bloemen en groen. Omdat de binnenstad van Hattem opnieuw wordt ingericht, is dit het moment om ook de gevels op te fleuren. Zo maken we de binnenstad samen nog beter bestand tegen klimaatveranderingen en nog aantrekkelijker voor inwoners, ondernemers en bezoekers. Doet u mee? De folder met allerlei tips kunt u gratis ophalen bij het Projectkantoor Binnenstad, Ridderstraat 10 in Hattem.

Nieuws

29-07-2021: Werkzaamheden in binnenstad Hattem op koers

Belangrijke informatie

Klankbordgroep

Wij hechten veel waarde aan de inbreng van onze inwoners. Er is een belangrijke rol weggelegd voor de klankbordgroep in dit project. De afspraken en de rol van de klankbordgroep zijn beschreven.

Notulen klankbordgroep