Binnenstad

Een aantrekkelijke en toegankelijk binnenstad, daar werken we samen met onze inwoners aan. Zo nemen we bijvoorbeeld maatregelen om de verlichting energiezuinig te maken, wateroverlast te voorkomen en de binnenstad groener te maken. De komende periode worden de toegankelijkheid en het leidingnet van de binnenstad aangepakt.

Eerste fase is afgerond

Op 4 maart 2020 zijn de nieuw bestrate Markt, Kerkplein en Kerkhofstraat geopend. De eerste fase is hierbij afgerond. De Markt is nu voorzien van klinkers. Dit is een verbetering van de toegankelijkheid voor voetgangers, mindervaliden en fietsers. De eerder opgeleverde deelprojecten van de eerste fase waren het gebied rond de Verkentoren en molen de Fortuin.

Op naar de tweede fase

De gemeente Hattem bereidt zich op dit moment voor op de tweede fase. De basis voor de plannen in de binnenstad is vastgelegd in het Ambitiedocument. In deze fase gaan we aan de slag met de herinrichting van de openbare ruimte (met uitzondering van de delen die in de eerste fase zijn uitgevoerd), het afkoppelen van het hemelwater, het vervangen van een deel van het straatmeubilair en het ‘vergroenen’ van de stad. Thema’s als verkeer, parkeren, klimaatadaptatie en verlichting nemen wij mee in de plannen. De tweede fase staat gepland in de jaren 2020 (planvorming), 2021 en 2022 (uitvoering).

Hebt u een vraag of idee hierover? Neem dan contact op met Jurian Lier, projectleider binnenstad. Dit doet u door een email te sturen naar gemeente@hattem.nl.

Denk mee over de herinrichting binnenstad tweede fase

Hebt u een goed idee om de Hattemse binnenstad aantrekkelijker te maken voor inwoners, ondernemers en bezoekers? Laat het ons weten. We stellen uw inbreng om de binnenstad nog mooier te maken zeer op prijs.

Inloopmarkt Herinrichting binnenstad tweede fase

U bent op woensdag 19 augustus 2020 van harte welkom in het stadhuis. Wij ontvangen graag uw opmerkingen en tips op de schetsontwerpen. U kunt zich aanmelden voor 19 augustus.

Meer informatie en aanmelden inloopmarkt

Zie ook:

Klankbordgroep

Notulen klankbordgroep

..............................................................................................................................................................................................................................

Vervangen leidingnet

Op dit moment vervangen Vitens en Liander ongeveer 9 kilometer aan elektriciteitskabels en leidingen voor gas en drinkwater in de binnenstad. De firma Siers voert de werkzaamheden uit. Het project duurt tot eind 2020 en heeft als resultaat dat het leidingnet de komende decennia weer van uitstekende kwaliteit is.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de werkzaamheden en de planning? Kijk dan op www.onderhoudinhattem.nl.
U kunt ook op donderdag een bezoek brengen aan het projectkantoor aan de Ridderstraat 17-19 tussen 14.00 en 16.00 uur.