De Bleek

De Bleek, voor veel bezoekers de eerste kennismaking met de stad Hattem. We willen dit graag een aantrekkelijke eerste kennismaking laten zijn. Van de Bleek maken we een plek waar je de auto veilig neer kan zetten en waar het ook fijn is om te zijn.

In potentie is De Bleek een prachtige plek nabij de historische binnenstad, het Apeldoorns kanaal en de Hoenwaard. Momenteel is er vooral veel asfalt en heeft het terrein te maken met wateroverlast tijdens regenval. Dat kan anders. Er zijn al diverse ideeën. Landschapsarchitecte Anet Scholma heeft schetsen gemaakt hoe het terrein er in de toekomst uit kan komen te zien. De tekeningen geven u een idee over de denkrichting. Maar misschien heeft u meer of andere ideeën?

Voor meer informatie en de schetsontwerpen kijk op:

 www.samenhattem.nl

Nieuws

6 september 2022 - Werkzaamheden De Bleek
14 april 2022 - NTP en gemeente Hattem verlengen samenwerking voor herinrichting De Bleek