NTP en gemeente Hattem verlengen samenwerking voor herinrichting De Bleek

Gemeente Hattem en NTP zijn overeengekomen dat NTP de herinrichting De Bleek, ook uit gaat voeren. Wethouder Auke Schipper heeft dinsdag 14 april zijn handtekening gezet onder de overeenkomst met NTP.

NTP is geen onbekende in Hattem. Ook de herinrichting van de binnenstad heeft NTP op zich genomen. Directeur Alberti van NTP is blij met de voortzetting van de werkzaamheden in Hattem. Dit getuigt van vertrouwen in elkaar.

Gemeente Hattem gaat, mede door een financiële bijdrage van de provincie Gelderland, het parkeerterrein De Bleek opnieuw inrichten. 
Hierdoor komen er meer parkeerplaatsen. Ook is het terrein straks klaar voor de toekomst. Met verbeterde waterinfiltratie zorgen we voor droge voeten. De aanleg van groen, maakt dat het hier een fijne eerste kennismaking met de stad is. Uiteraard is in de plannen ook rekening gehouden met de toegenomen behoefte aan elektrisch laden. Dit project wordt aangepakt in het kader van het toeristische aantrekkelijk maken van de omgeving rondom het Apeldoorns Kanaal.

Donderdag 7 april organiseerde gemeente Hattem een informatiebijeenkomst over het definitief ontwerp De Bleek. Er is veel gebruik gemaakt van de mogelijkheid om mee te kijken en vragen te stellen. Het definitief ontwerp is nu ook te zien op samenhattem.nl