Een toegankelijke stad

Gemeente Hattem doet onderzoek naar de toegankelijkheid van de stad. Daarnaast werken wij aan het realiseren van een openbare toiletgelegenheid in de binnenstad.

Alle gemeentelijke gebouwen in Hattem worden op het gebied van toegankelijkheid onderzocht door een onafhankelijk bureau (Adviesbureau Ongehinderd). Aanbevelingen uit dit onderzoek wil de gemeente zoveel mogelijk opvolgen (mits haalbaar en betaalbaar). Daarnaast werken wij aan het realiseren van een openbare toiletgelegenheid in de binnenstad.

In maart 2022 hebben we u gevraagd om mee te denken over een openbaar toilet in de binnenstad van Hattem. Hier heeft u gehoor aan gegeven. Op www.samenhattem.nl kunt u de resultaten lezen.