Herinrichting Binnenstad 2e fase

Een aantrekkelijke en toegankelijk binnenstad, daar werken we samen met onze inwoners aan. Zo nemen we bijvoorbeeld maatregelen om de verlichting energiezuinig te maken, wateroverlast te voorkomen en de binnenstad groener te maken. De komende periode worden de toegankelijkheid en het leidingnet van de binnenstad aangepakt.

Fase twee van start

Dit project gaat om de herinrichting van de openbare ruimte van de binnenstad. Een uitzondering hierop zijn de delen van de binnenstad die in fase 1 zijn afgerond, zoals de Markt, het Kerkplein en het gebied rond de molen. Belangrijke onderwerpen in fase twee zijn het afkoppelen van het hemelwater, het vervangen van straatmeubilair en het ‘vergroenen’ van de binnenstad. Het project speelt zich af onder en op de stadsvloer. Hiermee zorgen we voor een aantrekkelijke, toekomstbestendige en toegankelijke openbare ruimte van de historische binnenstad voor bewoners, ondernemers en bezoekers. Thema’s als verkeer, parkeren, klimaatadaptatie en verlichting nemen wij mee in de plannen. De tweede fase staat gepland in 2020 (planvorming), 2021 en 2022 (uitvoering). Hieronder ziet u het definitieve ontwerp.

Ontwerp herinrichting binnenstad (pdf 5,8 Mb)

Voor meer informatie kijk op:

www.samenhattem.nl

Planning werkzaamheden binnenstad

In de bijlage ziet u de detailplanning tot aan de bouwvakvakantie 2022 (pdf 94 kb).

De volgorde van de straten die onder handen zijn/worden genomen is als volgt:

  • Januari: Achterstraat richting Dorpsweg
  • Half februari: Adelaarshoek
  • Eind februari: Noordwal
  • April: Dorpsweg

Deze planning is onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden en (winterse) weersinvloeden. De winkels in het centrum blijven bereikbaar. Het verkeer wordt omgeleid. De gemeente en de aannemer doen hun best om overlast zoveel mogelijk te beperken.

Heeft u opmerkingen of vragen, dan kunt u terecht bij de Henk Bos (omgevingsmanager NTP), 06-17 67 66 27 of loop even langs bij het informatiecentrum aan de Ridderstraat.

Geveltuinen in Hattem

Niets is zo gezellig als een historische binnenstad vol met bloemen en groen. Omdat de binnenstad van Hattem opnieuw wordt ingericht, is dit het moment om ook de gevels op te fleuren. Zo maken we de binnenstad samen nog beter bestand tegen klimaatveranderingen en nog aantrekkelijker voor inwoners, ondernemers en bezoekers. Doet u mee? De folder met allerlei tips kunt u gratis ophalen bij het Projectkantoor Binnenstad, Ridderstraat 10 in Hattem.

Belangrijke informatie

Klankbordgroep

Wij hechten veel waarde aan de inbreng van onze inwoners. Er is een belangrijke rol weggelegd voor de klankbordgroep in dit project. De afspraken en de rol van de klankbordgroep zijn beschreven.

Notulen klankbordgroep