Herinrichting Dorpsweg en Eijerdijk

Gemeente Hattem wil de verkeersveiligheid op de Dorpsweg en Eijerdijk verbeteren. Dit is in 2018 in het Gemeentelijk verkeers- en vervoersplan (GVVP) vastgesteld. Beide wegen zijn toe aan onderhoud en we combineren dit met het opnieuw inrichten.

Met de aanpak van de Dorpsweg en de Eijerdijk wil gemeente Hattem de veiligheid en leefbaarheid verbeteren. De Dorpsweg en Eijerdijk zijn aangewezen als erftoegangsweg. Het ontwerp dat wordt gemaakt kan niet los worden gezien van de overige erftoegangswegen in de kern van Hattem, te weten: Hilsdijk, Waalstraat, Burg. Bijleveldsingel, Vechtstraat, Hessenweg.

Door de straat opnieuw in te richten wil de gemeente de weg veiliger maken voor alle verkeersdeelnemers, de doorstroming verbeteren. Waar mogelijk komt er ook extra groen in de straten. Dit maakt de straten nog mooier. Dit alles doen we samen met alle belanghebbenden.

De afgelopen en komende maanden is de gemeente samen met bewoners, ondernemers, organisaties en andere belanghebbenden aan het schetsen of alle ambities inpasbaar zijn. Dat doen we op verschillende manieren.

Meer informatie over het participatietraject vindt u op www.samenhattem.nl. Het doel is om eind 2021 de wegen klaar te hebben.