Woonwijk 't Veen

Er is in Hattem behoefte aan woningen. Hattem staat niet voor niets in de top 10 van beste woongemeenten in Nederland van Elsevier. En werd recent uitgeroepen tot aantrekkelijkste woongemeente van Gelderland. ’t Veen is een prachtige locatie om nieuwe woningen te bouwen dicht bij de binnenstad, dicht bij de IJssel en uiterwaarden en goed bereikbaar.

De economische activiteiten op ’t Veen nemen de afgelopen jaren langzaam af. De gemeente Hattem wil ’t Veen stap voor stap veranderen in een gemengd woongebied, met minder bedrijven en meer woningen. Dit in combinatie met lichte bedrijfsactiviteiten, dienstverlening, educatie en recreatie. Een wijk waar een goede balans is tussen wonen en werken. Op bedrijvenpark H2O is genoeg ruimte voor grote bedrijven om toekomstgericht te ondernemen.

Interview: een transformatie-expeditie voor Veluws bedrijventerrein

Bijpraten met ondernemers en eigenaren

In november 2019 is gesproken met eigenaren en ondernemers van bedrijven ten oosten van de Burgemeester Moslaan. De vraag waar het tracé komt, bepaalt namelijk in hoge mate hoe we verder gaan met elkaar. Tijdens de bijeenkomst bespraken we de drie zaken waaraan is gewerkt:

  1. Het ontwikkelkader;
  2. De haalbaarheidsstudie naar het voorkeursalternatief voor verkabeling;
  3. Grondexploitatie voor het gebied.

Download de presentatie voor meer informatie of lees hieronder verder.

Ontwikkelkader: spelregels voor een duurzame transformatie

Wat is de ambitie voor ’t Veen? Aan welke waarden moet het gebied voldoen. En wie doet wat? De spelregels voor de duurzame transformatie van ’t Veen staan beschreven in een ontwikkelkader. We nodigen eigenaren en initiatiefnemers uit om met plannen te komen voor het gebied.

Ontwikkelkader: spelregels voor een duurzame transformatie (pdf 21 Mb)

Haalbaarheidsstudie Hattem verkabeling

Wel of niet onder de grond? Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft de hoogspanningsleidingen boven ’t Veen aangewezen voor verkabeling: ze mogen ondergronds. Gemeente Hattem en TenneT onderzochten of dit voor Hattem haalbaar is.

Een initiatief of idee?

Hebt u een initiatief dat bijdraagt aan de verandering van ’t Veen? Neem dan contact op met Sybold Herder, projectleider van de gemeente Hattem: herder@hattem.nl of (038) 443 16 16.

Misschien hebt u belangstelling voor een van deze gebieden? Dan kunt u zich aanmelden als geïnteresseerde. U kunt ook een mail sturen naar Sybold Herder, herder@hattem.nl.

Dit project komt mede tot stand door provincie Gelderland, Ontwikkelfonds Gelderland, OostNL en Topfonds Gelderland.

Meer informatie

Nieuws

Bent u benieuwd hoe de woningen in Het Veen-Noord fase 1 er straks uit komen te zien? Bekijk dan de eerste 3D concept-beelden.

27 juli 2021: Plaatsing nieuwe telecommast in ‘t Veen
Nieuwsbrief 4 - april 2021
Nieuwsbrief 3 - juni 2020 (pdf 4 Mb)
Nieuwsbrief 2 - december 2019: Ontwikkelkader, hoogspanning ondergronds en meer (pdf 1.1 mb)
Nieuwsbrief 1 - Ontwikkeling 't Veen (pdf 4,4 Mb)
Overeenkomst gemeente en Nikkels voor ontwikkeling deel ‘t Veen
Overeenkomst gemeente en Consmema voor ontwikkeling deel ‘t Veen