Hoenwaard 2030

De Hoenwaard is van grote cultuurhistorische waarde en kent een bijzondere historie. Het is een robuuste ecologische schakel van de Veluwe naar de IJssel en een unieke plek langs de Sallandse IJssel. Dit karakteristieke landschap en de geschiedenis ervan zijn het waard om te behouden en te versterken.

Daarom bekijken eigenaren en gebruikers samen met overheden, hoe dit gebied zich verder kan ontwikkelen. Het karakteristieke cultuurlandschap staat centraal bij die toekomstige ontwikkeling.

Om voldoende ruimte te bieden aan alle functies, inclusief de nodige ontwikkelruimte, is het noodzakelijk om gezamenlijk te komen tot een evenwicht tussen de verschillende functies in een samenhangend en integraal plan. Een belangrijk onderdeel daarbij is het realiseren van voldoende compensatieruimte voor de rivier.

Direct naar www.hoenwaard2030.nl