App Schagen Infra

  • Download de gratis app Schagen Infra in de app- of playstore op uw telefoon.
  • Schagen Infra wil u graag berichten sturen. Berichten kunnen bestaan uit meldingen, geluiden en symboolbadges. Dit kunt u instellen bij de instellingen. Sta dit toe of sta dit niet toe.
  • Klik op het project Hoofdroute Hattem. Nu volgt u het project.

In de app zit een tevredenheidsenquête. Deze kunt u meerdere keren tijdens de uitvoeringsperiode invullen.

App