Ontwikkeling Woonzorgzone Geldersedijk

Het voormalig ijsbaanterrein is een prachtig gebied met de historische stad op de achtergrond. De wens van de gemeente is dat hier een woonzorgzone ontstaat met woningen die aansluiten bij de (zorg)behoeften van de oudere Hattemer van straks.

In dit gebied vindt u al woonzorgcentrum de Hof van Blom. Er is ruimte voor en behoefte aan meer woningen die zijn voorbereid op zorg. In het gebied komt daarnaast een integraal kindcentrum (IKC): twee basisscholen (Van Heemstra en De Zaaier) met voor- en naschoolse kinderopvang.

Meer informatie: www.samenhattem.nl

Beroep tegen besluit gemeenteraad

Tegen het besluit van de gemeenteraad om het bestemmingsplan Woonzorgzone vast te stellen, is beroep ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Tegelijkertijd is om een voorlopige voorziening verzocht. Het verzoek om voorlopige voorziening is op 31 maart 2022 voorgekomen. De voorzieningenrechter heeft het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan "Woonzorgzone, Hattem” geschorst. De gemeente moet nu wachten op de uitspraak in de bodemprocedure. Ondertussen kunnen wij voorbereidingen treffen zodat we gelijk verder kunnen na de uitspraak. 

Nieuws

Gemeenteraad stemt in met bestemmingsplan Woonzorgzone Geldersedijk Hattem (13 december 2021)
Herbouw Hof van Blom (22 oktober 2020)
Stand van zaken Integraal kind centrum (22 oktober 2020)
Ruim baan voor seniorenwoningen (21 oktober 2020)
Woonzorgzone Geldersedijk (21 oktober 2020)
Procesinformatie over woonzorgzone Geldersedijk (26 juni 2020)
Bouw Hof van Blom gaat beginnen (24 april 2020)

Belangrijke documenten

Geluidbelasting wegverkeer woonzorgzone Geldersedijk (pdf 2 Mb)
Ontwerpbesluit hogere waarden woonzorgzone Geldersedijk (pdf 1,8 Mb)
Formulier hogere waarden woonzorgzone Geldersedijk (pdf 103 kb)

Stedenbouwkundige visie (pdf 30 Mb)
Stedenbouwkundig plan (pdf 24 Mb)
Stedenbouwkundig plankaart (pdf 868 kb)

Het ontwerp van de woongebouwen

Tijdens de bestemmingsplanprocedure stellen we een eisenpakket samen voor de woongebouwen. De bouwkavels verkoopt de gemeente aan partijen die de appartementen gaan bouwen en eventueel verhuren. Dan wordt het dus echt concreet. We geven de gegadigden wel een aantal uitdagingen mee: de gebouwen moeten passen bij elkaar en bij de omgeving en ze moeten geschikt zijn voor voorzieningen die horen bij een woonzorgzone. Daarbij houden we uiteraard de vinger aan de pols.

Planning

Als alles volgens plan verloopt, is de woonzorgzone met IKC eind 2024 zo goed als klaar. Bekijk de voorlopige planning.

Informatiebijeenkomst Woonzorglocatie Geldersedijk

Op 20 oktober 2020 werd het stedenbouwkundig plan gepresenteerd tijdens een live-uitzending op ons YouTube-kanaal. In ruim een uur namen we u mee in de planvorming en heeft u een beeld van de toekomstige Woonzorglocatie Geldersedijk gekregen. U kunt de bijeenkomst terugkijken via YouTube.

Informatiebijeenkomst terugkijken op YouTube

Contact

Voor meer informatie mail naar: geldersedijk@hattem.nl.