Rotonde adopteren

Wij geven het lokale bedrijfsleven de kans om een rotonde te adopteren. De rotonde moet representatief blijven. Of juist representatief worden. Het gaat om de rotonde Geldersedijk.

Om welke rotonde gaat het?

Het gaat om de rotonde Geldersedijk. Deze drukbezochte rotonde is de verbinding tussen de stad en de route naar Zalk, Wezep en Zwolle. Maar ook van Zwolle naar Wapenveld komen mensen langs deze plek. Een drukke plek wat betreft verkeer. Er komen ook veel fietsers langs. 

Voor wie?

Elke Hattemse onderneming of groep ondernemers kan een rotonde adopteren.

Wat zijn de voorwaarden?

  • Als je een rotonde adopteert, mag je zelf de middencirkel van de rotonde inrichten. Er is veel mogelijk. Zolang de verkeersveiligheid maar niet in gevaar komt. Je mag de rotonde bijvoorbeeld helemaal of voor een deel beplanten met bloemen en struiken. Je mag ook andere materialen gebruiken. Denk aan grind en kiezels.
  • We zijn van plan om op de rotonde een kunstwerk te plaatsen. Dit vraagt om een goede afstemming. Als je de adoptant wordt van deze rotonde, brengen wij je in contact met de kunstenaar. Je kunt dan met elkaar afstemmen.
  • Je bent ook verantwoordelijk voor het onderhoud van de rotonde.
  • Onze voorkeur gaat uit naar een bedrijf in Hattem. Ook een groep van bedrijven en/of bewoners mogen een rotonde adopteren.
  • Op de rotonde mag je borden plaatsen van 40 centimeter bij 60 centimeter. Op deze borden kan de naam van het bedrijf komen te staan. Adopteer je een rotonde samen met andere bedrijven? Dan mogen de namen van al die bedrijven op de borden staan.
  • Het aantal borden dat op een rotonde mag staan is gelijk aan het aantal wegen dat op de rotonde uitkomt. Komen er 3 wegen op de rotonde uit? Dan mogen er 3 borden staan.
  • De overeenkomst duurt 5 jaar. Na die tijd wordt de overeenkomst automatisch verlengd. Tenzij wij of de adopterende partij het contract opzeggen.

Wat kost het adopteren?

Je betaalt de kosten voor de inrichting en het onderhoud van de rotonde. Daardoor heb je zelf controle over de hoogte van de kosten.

Meer informatie

Bedrijven kunnen plannen indienen tot en met juli 2022. (let op: aanmelden is niet meer mogelijk). De eerste die reageert mag de rotonde adopteren. Als we er niet uitkomen wordt de adoptie aan een volgende geïnteresseerde aangeboden.

Het plan beoordelen we op een aantal onderdelen. Het plan toetsen we ook op veiligheid en verkeerskundige aspecten. En het moet in lijn zijn met de Groenstructuurvisie. Bij afkeuring moet het plan worden aangepast (voor kleine wijzigingen).