Nieuws woonzorglocatie Geldersedijk

  • Donderdag 11 juli waren ruim 100 mensen aanwezig bij de terugkomavond over de Woonzorglocatie Geldersedijk in de Van Heemstraschool. Projectleider Sybold Herder gaf uitleg over de stappen die tot nu toe zijn gezet. De eerste inspiratiesessie, de werkateliers en waar dit alles toe heeft geleid. Er werden 4 modellen (A,B,C,D) getoond van het ijsbaanterrein en het terrein Hof van Blom/ Van Heemstraschool. Stedenbouwkundige Mark van der Heide gaf toelichting op de modellen. Daarnaast onderbouwde verkeerskundige Roelof-Jan Pierik wat er gebeurt met de verkeersdruk bij ieder ontwerp.
    Met deze avond werd een tussenstation bereikt. In de zomer wordt met het onderzoek verder gegaan en een collegevoorstel voorbereid. De wens is om uiteindelijk één model voor te stellen aan de gemeenteraad. Na het collegebesluit kunt u wederom uw argumenten aandragen waarom u de keuze van het college goed of juist minder goed vindt. Het streven is om het voorstel in november of december 2019 aan de gemeenteraad te sturen. Nadat de gemeenteraad een besluit heeft genomen gaat de uitwerking verder en wordt de aanbesteding voorbereid. Ook worden dan voorbereidingen getroffen voor waarschijnlijk twee bestemmingsplantrajecten (IKC en wonen/zorg)
  • Woensdag 26 juni vond de tweede werksessie plaats. Betrokken inwoners werkten mee aan de invulling van dit gebied. Daarnaast is er ook nagedacht over de verkeersstromen die horen bij een IKC met ongeveer 500 leerlingen. Kon u niet aanwezig zijn bij de tweede werksessie? Wij horen alsnog graag uw mening. Wat vindt u goed in de verschillende modellen en wat vindt u niet goed?

Model A (pdf 328 kb)
Model B (pdf 326 kb)
Model C (pdf 328 kb)
Model D (pdf 326 kb)

  • Tijdens de eerste werksessie op donderdag 20 juni kon u meedenken over de invulling van de woonzorgzone Geldersedijk. Na een korte toelichting door de stedenbouwkundige gingen de aanwezigen aan het werk. De opdracht was helder. Waar komt het IKC en hoe verhoudt zich dat tot de andere functies in het gebied. De vergelijking met de aanleg van een 'Japanse stenentuin' was snel gemaakt. Daar leg je de grootste steen neer en eromheen plaats je de kleinere stenen. Het IKC werd gezien als de grootste steen. En waar kan die steen liggen? Hoe verhoudt zich dat tot overige invulling van het gebied? Het was een pittige sessie, maar met een mooi resultaat. Het resultaat wordt uitgewerkt tot drie modellen.
  • Dinsdag 4 juni organiseerde de gemeente Hattem een informatieavond. Tijdens deze avond is met 120 aanwezigen waaronder bewoners, zorginstellingen en raadsleden nagedacht over de toekomstige invulling van het voormalig ijsbaanterrein aan de Geldersedijk. Dit gebied is aangemerkt als woonzorgzone, een plek waar fijn wonen, leven en naar school gaan hand in hand gaan met de levering van goede zorg. Binnenkort komt op deze pagina de eerste opbrengst van de avond te staan.