Planning

Als alles volgens plan verloopt, is de woonzorgzone met IKC eind 2024 zo goed als klaar. De voorlopige planning daarvoor is als volgt:

2020
Oktober: start herbouw Hof van Blom

2021
Eerste helft: wijziging bestemmingsplan oude ijsbaan
Eerste helft: met omgeving nadenken over inrichting beweegboulevard
Tweede helft: omgevingsvergunningen woongebouwen langs de Hollewand
Tweede helft: start verkoop / inschrijving voor appartementen langs de Hollewand
Vierde kwartaal: oplevering nieuwe Hof van Blom

2022
Eerste helft: start bouw seniorenwoningen op oude ijsbaan

2023
Bouw woongebouwen op oude ijsbaan klaar
Inrichting openbaar gebied en beweegboulevard
Derde kwartaal: sloop oude Van Heemstraschool

2024
Omgevingsvergunning, inschrijving/toewijzing en bouw woongebouw op terrein oude Van Heemstraschool