Ruim baan voor seniorenwoningen

Genieten van uw oude dag. Dat betekent dat u veilig en comfortabel woont, met goede voorzieningen binnen handbereik en passende zorg wanneer dat nodig is. Gewoon in Hattem. Dat is de ambitie voor de woonzorgzone Geldersedijk. Het stedenbouwkundig plan is klaar en dat is een belangrijke stap voor de realisatie van deze zone.

Op de plek van de oude ijsbaan, tegen de rand van het centrum van Hattem, worden 119 appartementen voor met name senioren gebouwd. De appartementen worden verdeeld over 4 gebouwen. Er komen zowel koop- als (sociale) huurappartementen, als een woonvoorziening voor jongeren met een stoornis in het autistisch spectrum. Ouderen kunnen hier prachtig wonen, op loopafstand van het centrum, met uitzicht over de IJssel en de groene uiterwaarden.

Natuurlijk wilt u zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Maar soms heeft u behoefte aan extra zorg, tijdelijk of permanent. Daar houden we rekening mee bij woonzorgzone Geldersedijk. Het is de bedoeling dat er zowel zelfstandige appartementen komen, als woningen voor mensen met een zorgindicatie.

Van visie naar realisatie

In Hattem is -net als in de rest van het land- een stijgend tekort aan passende woningen voor senioren. Met de realisatie van de woonzorgzone, lossen we dit probleem voor een groot deel op. De afgelopen anderhalf jaar is met omwonenden, professionals en belanghebbenden nagedacht over hoe de woonzorgzone aan de Geldersedijk eruit moet zien. Welke voorzieningen belangrijk zijn, waar behoefte aan is en hoe we ervoor zorgen dat de zone past bij de omgeving. Dit leverde een stedenbouwkundige visie op. Deze visie is uitgewerkt tot een stedenbouwkundig plan, waarin staat waar in het gebied de appartementen, het integraal kindcentrum, de groenzones en de wegen komen.
Het college heeft op 13 oktober dit plan goedgekeurd. Nu is het de beurt aan de gemeenteraad. Op 2 november 2020 discussieert de raadscommissie over het stedenbouwkundig plan. Op 23 november beslist uiteindelijk de gemeenteraad.

Een plek voor jong én oud

Woonzorgzone Geldersedijk wordt een plek voor jong en oud. Op dit moment staat de Van Heemstraschool nog op het terrein. Dit gebouw is nodig aan vervanging toe en wordt in 2024 gesloopt. De school krijgt een nieuw onderkomen in het te bouwen integrale kind centrum (IKC) waar ook basisschool de Zaaier in gevestigd wordt. Zo wordt de oude ijsbaan een veilige plek waar alle Hattemers van jong tot oud zich thuis voelen.

Hebt u opmerkingen over het stedenbouwkundig plan? Wilt u vóór 2 november de gemeenteraad nog een boodschap meegeven? Mail deze dan tijdig naar geldersedijk@hattem.nl.

Voor meer informatie kijk op: Woonzorglocatie Geldersedijk