Nieuwsbrief 4 - april 2021

Wat lijkt het toch al lang geleden dat we elkaar in het echt gezien hebben. In augustus 2020 hebben we elkaar nog ontmoet bij een reken- en tekensessie in MFC De Marke. Daarbij bent u, als perceel- of bedrijfseigenaar, bijgepraat over de actuele ontwikkelingen van ’t Veen.
Ron de Gruyter van Ontwikkelings- en herstructureringsmaatschappij Gelderland (OHG) lichtte toe hoe OHG de gemeente Hattem en ondernemers faciliteert in de transformatie van ’t Veen. Ook was Johan Kraan van bureau Stadkwadraat aanwezig om de financiële aspecten van de transformatie met u door te spreken. Bureau Rho adviseurs voor leefomgeving, lichtte het bestemmingsplan met verbrede reikwijdte toe. Bureau MA.AN was ook aanwezig om de tekensessie te begeleiden en verder was TenneT aanwezig om het voorkeurskabeltracé voor de hoogspanningsleidingen toe te lichten en vragen daarover te beantwoorden. Het was een avond met veel informatie en volgens mij was het duidelijk dat er veel gaat veranderen en dat we gezamenlijk aan de slag moeten.

Dat hebben we gedaan. Er zijn online sessies georganiseerd voor het bestemmingsplan (ontwikkelen van een afwegingsroos voor nieuwe ontwikkelplannen en de botsproevensessies) . Tussendoor vond een online informatieavond plaats voor de perceeleigenaren gelegen in het noorden van ’t Veen. Die ging over de waarde van percelen en de ontwikkelstrategie.

Kortom, de reken- en tekensessie en de online zoomsessies voor het Chw-bestemmingsplan vormen de ijkpunten voor de start van het volgende deelproject. Het vastklikken van het kabeltracé en een onherroepelijk bestemmingsplan. De komende maanden gaan we verder met het uitwerken van het kabeltracé. Hiervoor gaan we in gesprek met ondernemers en perceeleigenaren die nabij het kabeltracé gevestigd zijn. Ook gaan we verder met verkennende gesprekken over de toekomst van de betreffende bedrijven. Dat doen we niet alleen maar samen met onze partners en adviesbureaus.

In deze nieuwsbrief leest u meer over het Crisis- en herstelwet bestemmingsplan traject (Chw-bp), het kabeltracé, ruimtelijke procedures, uitkomsten van de Expeditie i.s.m. Duurzaam Gebouwd,  een informatiebijeenkomst en de planning van het project.

Auke Schipper – wethouder gemeente Hattem

1. Crisis- en Herstelwet Bestemmingsplan (Chw-bp)
2. Kabeltracé
3. Ruimtelijke procedures
4. Verkeersonderzoek verkeerstromen rond ’t Veen
5. Duurzaam Gebouwd Expeditie
6. Toelichting op Concept Chw-bestemmingsplan