’t Veen verandert

De bouw op ’t Veen is in volle gang. Er is op ’t Veen zeker plek voor ruim 550 woningen. Voor starters, stellen, gezinnen en ouderen. Zowel huur- als koopwoningen. Een blauwdruk voor de toekomstige inrichting is er niet, de uiteindelijke invulling is afhankelijk van de ontwikkeling van deelgebieden.

Sommige bedrijven, die nu gevestigd zijn op ’t Veen, kunnen blijven in de nieuwe situatie. Sommigen zien dit als een goed moment om naar een ander bedrijventerrein te verplaatsen waar ze minder het milieu belasten. Tussen de gebouwen, erop en erom­heen, komt heel veel groen. Er komt een nieuwe supermarkt, misschien ook een integraal kind centrum (IKC).

Meer informatie: www.samenhattem.nl

Waar ligt ’t Veen

't Veen is het gebied tussen de Apeldoornseweg, Hoopjesweg en de dijk van de IJssel. Aan de zuidzijde Hezenbergerweg.

Wanneer bouwen op ’t Veen

Het eerste woningbouwproject op ’t Veen is ’t Veen-Noord. In alle fasen zijn de woningen verkocht. Wilt u op de hoogte blijven van de voortgang van de bouw? Kijk dan op www.hattem-nieuwbouw.nl.

Deelprojecten ‘t Veen

Locaties wonen: de ontwikkeling van de stad en de relatie met het omringende landschap zijn de inspiratiebronnen voor drie onderscheidende woon- en leefmilieus op ’t Veen:

  1. Bosmilieu (groen)
  2. Tuindorpmilieu (geel)
  3. Dijkmilieu (paars)

Klik op de kaart voor meer informatie over de verschillende milieus.

U kunt bovenstaande kaart ook bekijken via overzichtskaart t Veen

Verkabeling

De minister van EZK heeft de hoogspanningsverbinding boven ’t Veen aangewezen voor verkabeling. Dat betekent dat de verbinding onder de grond wordt gelegd, om aan wensen van de gemeente en toekomstige bewoners tegemoet te komen. Op deze manier wordt het leefklimaat op ’t Veen verbeterd. Het gedeelte dat verkabeld wordt, loopt van het Apeldoorns kanaal (mast 4) tot aan de Koeweg (mast 9). De masten 4 en 9 worden vernieuwd. In totaal verdwijnen er dan 5 masten over een lengte van 1,6 kilometer. Dit is een gezamenlijk project van gemeente Hattem en netbeheerder TenneT.

Informatie over verkabeling in het algemeen kijk op: www.tennet.nl

Het laatste nieuws

Het college van B&W heeft op 13 september een besluit genomen over het tracé voor de verkabeling rond mast 7. Hierbij heeft het college voor het tracé gekozen met de efficiëntste en best inpasbare optie. Dit betekent dat de kabels rond mast 7 straks meer noordwaarts komen te liggen, ten noorden van het verenigingsgebouw. De direct betrokkenen en aangrenzende eigenaren zijn inmiddels geïnformeerd.

Plannen en informatie over ’t Veen