Factsheet Bestemmingsplan

Wat is het plan?

 • Voor bedrijventerrein 't Veen komt een nieuw bestemmingsplan.
 • Met dit bestemmingsplan kan het bedrijventerrein transformeren naar een aantrekkelijke woonlocatie.
 • In het bestemmingsplan zoeken wij de combinatie tussen werken en wonen.
 • Bedrijven die er nu zitten, mogen hun huidige bedrijfsactiviteiten blijven uitvoeren.
 • Bij het nieuwe bestemmingsplan hoort een afwegingskader waarmee initiatieven tot herontwikkeling naar woningbouw op een gelijke en inzichtelijke manier beoordeeld kunnen worden.

Wat gaat er gebeuren?

Voorbereidingen

 • Op dit moment stelt de gemeente Hattem het nieuwe bestemmingsplan op.
 • Dit conceptbestemmingsplan kunt u nu ook inzien via www.samenhattem.nl - U kunt ook op dit ontwerpbestemmingsplan reageren. Hiermee kunnen wij uw vragen en opmerkingen meenemen voordat het plan ter visie ligt.
 • De verwachting is dat het ontwerpbestemmingsplan in april 2022 ter visie ligt.
 • Het ontwerpbestemmingsplan ligt dan voor 6 weken ter inzage. Dit is een wettelijke procedure.
 • Na deze termijn behandelt de gemeenteraad het bestemmingsplan.

Wat kunt u verwachten?

 • Het bestemmingsplan maakt het mogelijk om bedrijventerrein 't Veen te transformeren naar een woon- en werklocatie.
 • Na vaststelling van het bestemmingsplan starten de werkzaamheden in het gebied.
 • In een periode van ongeveer 10 jaar transformeert het gehele gebied.

kaart