Factsheet hoogspanning

Wat is het plan?

 • Het hoogspanningstracé boven 't Veen loopt van Hattem naar Lelystad. Een deel van dit tracé wordt ondergronds gebracht.
 • Dit is vanaf het Apeldoorns kanaal tot de Koeweg.
 • Door het ondergronds brengen van de hoogspanningslijn ontstaat er meer ruimte voor woningbouw.
 • Ook ontstaat er een aantrekkelijker woon- en leefklimaat.

Wat gaat er gebeuren?

Voorbereidingen

 • Om het tracé onder de grond te brengen, zijn er veel voorbereidingen nodig.
 • Dit voorbereidingstraject doet de gemeente Hattem samen met Qirion en TenneT.
 • Er wordt eerst een basisontwerp uitgewerkt.
 • Dit ontwerp bepaalt hoe de ondergrondse hoogspanningskabels precies komen te lopen.

Uitvoering

 • Na de voorbereiding starten de echte werkzaamheden.
 • De werkzaamheden zullen naar verwachting in 2023 starten.
 • Een groot gedeelte van het tracé zal door open graafwerkzaamheden worden uitgevoerd.
 • Maar op sommige plekken wordt er onder bijvoorbeeld wegen door geboord.

Wat kunt u verwachten?

 • U ziet straks in 't Veen geen hoogspanningsmasten meer.
 • Daarvoor in de plaatst loopt er straks een groene loper door 't Veen, waaronder de de hoogspanningskabels zitten.
 • Op sommige plekken zitten de kabels ook onder de openbare weg.
 • Er is een zone die niet bebouwd mag worden. (In het plaatje de gele zone.)
 • Deze zone is het kabelbed en is 18 meter breed.
 • Aan beide zijden van het kabelbed is een magneetveldzone van 16 meter. (In het plaatje de rode zone.)

Afbeelding bij factsheet hoogspanning