Gemeente Hattem ontvangt ruim 3,7 miljoen voor versnelling woningbouw ‘t Veen

Gemeente Hattem ontvangt vandaag een financiële bijdrage voor de bouw van ca. 640 woningen op ‘t Veen. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) geeft deze financiële bijdrage vanuit de Woningbouwimpuls. Hiermee draagt het ministerie bij aan projecten die anders moeilijk of traag tot stand komen omdat ze een financieel tekort hebben. De woningen die worden gebouwd zijn voor het grootste deel bedoeld voor starters en mensen met een middeninkomen.

Betaalbaar en bereikbaar

Wethouder Auke Schipper is erg blij met deze toezegging. “Met deze aanzienlijke bijdrage van BZK, aangevuld door de provincie Gelderland, geven we een enorme impuls aan de transformatie van ’t Veen. Dit geld zetten we in voor de bouw van ca. 640 woningen op ’t Veen. In het afgelopen jaar zijn de ontwikkelingen op ’t Veen in een versnelling terecht gekomen. De eerste 130 woningen in het plan ’t Veen-Noord worden nu gebouwd en recent is er ook groen licht gekomen van de Raad van State, voor de bouw van de 20 woningen op het voormalige terrein van Consmema. We kunnen nu de versneller inzetten op de woningbouw en werk maken van de verkabeling  dat komt de kwaliteit van deze prachtige locatie echt ten goede.” 

Ook gemeente Hattem kent woningnood, er is vooral een tekort aan betaalbare woningen. Starters en mensen met lagere inkomens hebben minder mogelijkheden. Dit blijft de komende jaren een issue, zowel landelijk als lokaal. Met deze impuls hebben we de mogelijkheid om hieraan iets te doen. 

Opnieuw grote interesse

Gemeente Hattem heeft deze zomer een aanvraag ingediend voor de Woningbouwimpuls (WBI). Ook bij deze derde tranche was er vanuit diverse gemeenten in heel Nederland veel interesse in een bijdrage uit de Woningbouwimpuls. In totaal werden er 65 aanvragen ingediend. Een onafhankelijke Toetsingscommissie heeft zich over deze aanvragen gebogen. Hattem is éen van de in totaal 36 projecten die een financiële bijdrage voor de versnelde bouw van betaalbare woningen krijgt. Provincie Gelderland geeft financiële steun aan
 
’t Veen met een speciale regeling. Het project `Transformatie ’t Veen’ is een van de 15 transformaties van bedrijventerreinen waar een financiële bijdrage aan is toegekend. 

Transformatie ’t Veen

‘t Veen is een locatie met veel kansen voor de ontwikkeling van een gevarieerd, tijdloos, uitnodigend en verrassend Hattems stadsdeel. 

Overzichtskaart

Dit overzichtskaartje toont het aantal woningen dat met deze bijdrage gerealiseerd gaat worden. 

Overzichtskaart