Haalbaarheidsstudie Hattem verkabelen

Bij de haalbaarheidsstudie is niet alleen gekeken naar de hoogspanningskabels boven ’t Veen (het gebied tussen de mast 4 tot en met 9) maar ook naar het buitengebied (mast 9 tot en met 14). Dit laatste gebied is niet door het rijk aangewezen, maar omdat de kabels langs de Vierakker en Hessenweg lopen, namen we ook dit gebied mee in het onderzoek.

Diverse varianten onderzocht

We keken naar verschillende varianten binnen het tracé, het gebied tussen de masten 4 tot en met 14 . Daarbij is niet alleen gelet op technisch, landschappelijk en financieel perspectief maar ook naar de eigendomsrechten van de grond waarin de kabels komen te liggen. Ook zijn alle varianten getoetst aan de algemene eisen die TenneT stelt, bijvoorbeeld op het gebied van veiligheid.

Variant 1-Midden en 2-Noord

Voor ’t Veen blijkt dat variant 1-Midden de beste optie. Bij deze variant komen de kabels te liggen door het bedrijventerrein. Deze variant scoort bijvoorbeeld goed op het gebied van veiligheid, de lengte van het tracé en de ruimte die nodig is voor de kabels. Ook zal in dit gebied sowieso een slag gemaakt moeten worden met de bodem, vanwege verontreiniging op sommige plekken. Voor het buitengebied is variant 2-Noord het meest geschikt. Deze variant loopt langs de grens van de bebouwde kom.

Plannen ’t Veen uitwerken

Omdat het rijk het netgedeelte boven ’t Veen heeft aangewezen voor verkabeling, wordt 85% van de kosten die we hiervoor maken gedekt door de energietarieven. Dit geldt niet voor de kosten van verkabeling in het buitengebied. Deze komen volledig voor rekening van de gemeente.
Het voorstel aan de raad is daarom om het plan voor het ondergronds brengen van de kabels boven ’t Veen verder uit te werken naar een basisontwerp. Dit doen we niet voor de masten 9 tot en met 14 in het buitengebied. Tenzij op initiatief van inwoners via crowdfunding of subsidie geld hiervoor wordt ingezameld. Pas als het basisontwerp gereed is, wordt definitief besloten of aanleg doorgaat.

Meer weten? Bekijk het onderzoek en de verschillende varianten in de Haalbaarheidsstudie Hattem verkabelen (pdf 3.6 mb).