24-02-2020 - Schadeclaims vliegveld Lelystad

Zoals bekend is het Rijk nog steeds van plan om vliegveld Lelystad te openen. Als het vliegveld open gaat, merken we dit in de gemeente Hattem. Omdat Hattem onder de vliegroute ligt, zijn er gevolgen voor onder andere leefbaarheid, natuur en recreatie.

Mogelijk kunt u ook persoonlijk schade ondervinden van het besluit tot opening van vliegveld Lelystad, namelijk door waardevermindering van uw woning. U kunt voor een vergoeding van deze schade bij het ministerie een verzoek indienen. De termijn hiervoor sluit op 31 maart 2020. Maar omdat er nu nog een voorstel tot wijziging van het Luchthavenbesluit ligt, is nog niet vast te stellen wat uw schade is.

Om toch de mogelijkheid tot aanvragen van schadevergoeding open te houden, moet u een zogenaamde stuitingsbrief naar het ministerie sturen. Dit geeft geen zekerheid dat u een schadevergoeding krijgt, maar u houdt in elk geval de mogelijkheid dit te proberen.

Stuitingsbrief

U kunt de stuitingsbrief downloaden en versturen naar het adres dat op de voorbeeldbrief staat. Doe dat dan wel aangetekend en zorg ervoor dat deze uiterlijk op 31 maart 2020 bij het ministerie is.

Format stuitingsbrief (Word)