Nieuws en ontwikkelingen

 • 12-12-2022 - Stikstofrechten moeten terug naar de Veluwe

  12 december 2022

  “Verbazing, verwondering, ongeloof”, zijn de woorden die burgemeester Jan Willem Wiggers van Heerde uitspreekt over de laatste ontwikkelingen rondom Lelystad Airport. “Op de Noord-Veluwe zijn we zoekende naar stikstofruimte om huizen te bouwen, bedrijfsvestigingen mogelijk te maken en boeren te helpen. Vervolgens gaat de Schiphol Group zonder overleg Veluwse bedrijven opkopen om zo aan de voor hen benodigde ruimte te komen. Terwijl wij die ruimte voor onze samenleving hier al dringend nodig hebben. Ik roep het kabinet op om ervoor te zorgen dat deze rechten weer terugkeren in de gebieden waar ze zijn weggekocht.”

 • 22-04-2022 - Bezorgd over kwaliteit gebied en natuur op de Noord-Veluwe

  Een delegatie van de gemeenten Elburg, Epe, Hattem, Heerde, Oldebroek en Voorst heeft met minister Harbers van infrastructuur en waterstaat de zorgen gedeeld die leven onder de inwoners. “Die zorgen gaan over de gevolgen van het geplande overvliegend vliegverkeer vanaf Lelystad Airport. Naast de geluidsoverlast betreft dat de economische schade, zoals het wegvallen van werkgelegenheid, de extra schade in de natuur en problemen bij het oplossen van andere maatschappelijke opgaven, als gevolg van de stikstofuitstoot,” verklaart burgemeester Tanja Haseloop als woordvoerder namens de zes gemeenten.

 • 07-02-2022 - Uitnodiging aan Kamercommissie: effect vliegroutes is groot

  “Eigenlijk staat en valt alles samen met een goede luchtruimherziening. Dit geldt zowel voor het geluid als de stikstofuitstoot van de overvliegende vliegtuigen, die doorstijgen naar het hogere luchtruim”, stelt waarnemend burgemeester Jan Willem Wiggers van Heerde vast. “Daarom nodigen we de vaste Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat (I&W) uit om ons leefgebied te bezoeken.” De uitnodiging is mede namens de gemeenten Hattem, Oldebroek, Epe, Elburg en Voorst verstuurd.

 • 05-11-2021 - Oproep gemeenten: maak een pas op de plaats bij Lelystad Airport

  De zes samenwerkende Veluwse gemeenten Hattem, Elburg, Epe, Heerde, Oldebroek en Voorst willen dat de informateurs en onderhandelaars voor het nieuwe kabinet afspreken Lelystad Airport te heroverwegen. Zij hebben de brief die eerder naar informateur mw. Mariëtte Hamer is gestuurd nu gericht tot de informateurs en onderhandelaars van VVD, D66, CDA en CU.

 • 17-06-2021 - Oproep gemeenten: maak een pas op de plaats

  De Veluwse gemeenten Hattem, Elburg, Epe, Heerde, Oldebroek en Voorst hebben de informateur opgeroepen om bij de vorming van het nieuwe kabinet een pas op de plaats te maken bij de ontwikkeling van Lelystad Airport. Zij hebben de informateur hierover een brief gestuurd.

 • 01-04-2021 - Noord-Veluwse gemeenten verzetten zich tegen natuurvergunning Lelystad Airport

  De gemeenten Hattem, Heerde, Oldebroek, Elburg en Epe verzetten zich tegen de vergunning die Lelystad Airport heeft aangevraagd op grond van de Wet natuurbescherming. Het vliegveld zal negatieve gevolgen hebben voor de natuur en geluidsbelasting in de gemeenten. Ze hebben daarom een gezamenlijke zienswijze gestuurd naar demissionair minister Schouten.

 • 10-07-2020 - Zienswijze ontwerp-Luchtvaartnota

  Het Ministerie van I&W heeft een ontwerp-Luchtvaartnota 2020-2050 geschreven. Net als verschillende andere overheden hebben de gemeenten Hattem, Elburg, Heerde en Oldebroek hun kijk op deze nota geformuleerd in de vorm van een zienswijze.

 • 28-01-2020 - Opiniestuk 'Tijd om te kiezen'

  De burgemeesters van Hattem, Heerde en Oldebroek hebben een opiniestuk geschreven die op 28 januari is geplaatst in het Nederlands Dagblad. Hieronder leest u de tekst.

 • 18-09-2019 - Verkenning vliegroutes Lelystad Airport Noord-Veluwe

  De gemeente Hattem heeft, samen met de gemeenten Elburg, Heerde en Oldebroek, een brief gestuurd aan de minister en het parlement over de situatie rondom Lelystad Airport.

 • 22-05-2019 - Ontevreden over Startbesluit luchtruimherziening

  De gemeenten Hattem, Elburg, Heerde, Kampen, Oldebroek en Zwolle zijn ontevreden over de voorgestelde alternatieve routes voor vliegtuigen vanaf Lelystad Airport.

 • 21-02-2019 - Noord-Veluwse gemeenten tegen opening Lelystad Airport

  Géén opening van Lelystad Airport voordat er een significante herziening van het luchtruim heeft plaatsgevonden. Dat is de kern van de zienswijze die de vier Noord-Veluwse gemeenten (Hattem, Heerde, Elburg en Oldebroek) indienen tegen het luchthavenbesluit.

 • 15-02-2019 - Gemeenteraad: Aangepaste vliegroute Lelystad Airport voor Hattem onaanvaardbaar

  Unaniem vindt de gemeenteraad van Hattem de afgelopen dinsdag gepresenteerde aangepaste vliegroute van Lelystad Airport volstrekt onaanvaardbaar. Deze route is slecht voor Hattem en betekent dat het probleem van Wezep wordt verplaatst naar Hattem.

 • 13-02-2019 - Gemeenteraden geïnformeerd over nieuwe route vliegtuigen

  Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) hebben de gemeenteraden van Hattem, Elburg, Heerde en Oldebroek op 12 februari geïnformeerd over een onderzoek naar een nieuwe vertrekroute voor Lelystad Airport.