07-02-2022 - Uitnodiging aan Kamercommissie: effect vliegroutes is groot

“Eigenlijk staat en valt alles samen met een goede luchtruimherziening. Dit geldt zowel voor het geluid als de stikstofuitstoot van de overvliegende vliegtuigen, die doorstijgen naar het hogere luchtruim”, stelt waarnemend burgemeester Jan Willem Wiggers van Heerde vast. “Daarom nodigen we de vaste Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat (I&W) uit om ons leefgebied te bezoeken.” De uitnodiging is mede namens de gemeenten Hattem, Oldebroek, Epe, Elburg en Voorst verstuurd.

Wiggers: “We nemen hen dan mee in onze opgaven op het vlak van woningbouw, bedrijfsvestigingen en mobiliteit. Ook leggen we uit wat het effect is van het eerder opstijgen van het vliegverkeer, namelijk meer geluidsoverlast.”

Naar Hattem

De zes gemeenten zijn en blijven van mening dat Lelystad Airport niet geopend kan worden voordat het probleem van de (laag) vliegroutes is opgelost. Ze nodigen de commissie I&W uit om naar Hattem te komen. De verschillende gemeenten willen dan in een presentatie aangeven wat de sociaal-maatschappelijke en ecologische effecten zijn wanneer het kabinet besluit de huidige (laag)vliegroutes in stand te houden.

Geluid

Veel zorgen zijn er over het geluid van de vliegtuigen. Het eerder uitvliegen naar het hoge luchtruim geeft juist meer overlast met een negatief effect op de leefomgeving en de woonkwaliteit. De gemeenten zijn ook bezorgd over de aankondiging dat er – ondanks eerder door de Tweede Kamer vastgestelde uitgangspunten – mogelijk in de randen van de nacht gevlogen gaat worden. 

Driemaal teveel stikstof

Jan Willem Wiggers wil de vaste commissie I&W graag uitleggen hoe groot de druk is op de Veluwse natuur: “De stikstofdepositie, ofwel het neerslaan van de stikstof die vrijkomt door onder andere verbranding, is op verschillende gebieden op de Veluwe maar liefst driemaal hoger dan de toegestane maximale waarde. De wind voert die stikstof aan, van buiten de Veluwe. Daarom vergrassen onze heidevelden in versneld tempo en bezwijken de eiken onder de schimmeldruk. Wij zijn bezorgd over het extra effect van de laag overvliegende vliegtuigen.”

Principes

Door de stikstofproblemen staan woningbouwprogramma’s onder druk, moeten agrarische bedrijven worden uitgekocht en staan nieuwe bedrijfsvestigingen ‘on hold’. Jan Willem Wiggers hierover: “Wij roepen het kabinet op een besluit te nemen waarbij rekening wordt gehouden met alle factoren. Hanteer hiervoor de principes van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI). Die sluiten goed aan bij de wens van de Tweede Kamer om te werken aan een andere meer transparante bestuurscultuur.”

Brief vaste commissie infrastructuur en waterstaat